สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการทุกภาคส่วนได้เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศาสนสถาน และสถานศึกษาซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมแก่คนในชุมชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการมอบสิ่งของ การให้เด็กนักเรียนตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษา