สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร สพท.ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มกราคม  2565  นายประทีป ทองด้วงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2