ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน อาหารกลางวัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น และโรงเรียนบ้านบึงพร้าว สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน