ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่สอบ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91, โรงเรียนบ้านตาขุน, โรงเรียนบ้านเขานาใน,โรงเรียนวัดบางคราม,โรงเรียนอนุบาลวริศา,โรงเรียนบ้านท่าแซะ และโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบดังกล่าว ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งบุคลากรในสำนักงานฯเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนที่เป็นสถานที่สอบจำนวน 20 สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 สนามสอบ การดำเนินการทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)