สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.ยโสธร เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมของผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  จำนวน 34 โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ:นางภัชชนก สายชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2