ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ทั้งนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป