โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง สพป.อุบล เขต 4 รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปี 2561

นางสุชาดา วรรณสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบ ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โอกาสนี้ นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย ดร.วันชัย บุญทอง นายนิพนท์ นนธิ  ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม