สพม.นครสวรรค์ และ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิด ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วัน จันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิด ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม