ค่ายกล้าอาสาต้นกล้าเมืองจุน ปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปางผักหม สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ชมรมต้นกล้าเมืองจุน โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา สพม.พะเยา จัดค่ายกล้าอาสาต้นกล้าเมืองจุน ปีที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านปางผักหม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา สพป.พะเยา เขต ๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนน้อง อาทิ ทาสีสนามเด็กเด็กเล่น ลาน BBL ฐานพระและประดิษฐานพระพุทธเมตตาประทานพร อนุสรณ์กล้าแผ่นดิน องค์ที่ ๗ ตลอดจนถึงปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้งดงาม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา แกนนำกล้าแผ่นดินจังหวัดพะเยา จาก ๑) ชมรมต้นกล้าเมืองจุน โรงเรียนจุนวิทยาคม ๒) ชมรมต้นกล้ารัชดา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ๓) ชมรมต้นกล้าทานตะวัน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ๔) ชมรมต้นกล้าดีศรีเชียงคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ๕) กลุ่มต้นกล้าลูกน้ำอิง โรงเรียนบ้านอิงโค้ง ๖)กลุ่มต้นกล้าบ้านต๊ำ ศพอ.วัดต๊ำม่อน โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ๗) กลุ่มต้นกล้าดีศรีขุนควร โรงเรียนขุนควรวิทยาคม และ ๘) โรงเรียนบ้านปางผักหม เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมกล้าอาสาสานพลังบวร ค่าย ๗/๒๕๖๗ ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ของ เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา และกระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้มีคณะพระธรรมวิทยากร ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ติดตาม ให้กำลังใจการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๓ รูป นำโดย พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์พระพุทธรูปจาก พระปลัดภณณัฐ สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดเกาะรากเสียดนอก จังหวัดกำแพงเพชร