นักเรียนชมรมรวงข้าวสตูดิโอ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการเยาวชนคนกล้า ต่อต้านทุจริต โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชมรมรวงข้าวสตูดิโอ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ในการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการเยาวชนคนกล้า ต่อต้านทุจริต โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ