สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมหารือเตรียมการจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการจัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม 12 แห่ง วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2