พัทลุง 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านไสถั่ว โรงเรียนบ้านควนกุฎ โรงเรียนวัดประดู่ทอง และโรงเรียนวัดตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ศริราณี พรหมบังเกิด