สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบZOOM

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom ห้องประชุมท่าฉาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 46 คน วิทยากรนายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร และทีมวิทยาการจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2