ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนในรูปแบบ On site

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ  On site  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน  ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  และตรวจสอบอาหารกลางวัน  พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ณ  โรงเรียนบ้าน กม.80  และโรงเรียนบ้านขุนศรี  ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรี  อย่างเคร่งครัด