สพป.สิงห์บุรี รับชม รายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้ ****ศาสตร์พระราชา โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้/การแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 *** เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู / วันที่ 30 ม.ค.62 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง/ 1 ก.พ.62 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในจังหวัดเชียงราย/ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน EDUtigital 2019 ณ จังหวัดระยอง /วันที่ 5 ก.พ.62 นำเสนอโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ English for all ณ ทำเนียบรัฐบาล /วันที่ 6 ก.พ.62 พิธีเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดนครนายก/ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการปักหมุดแสดงพิกัดการให้บริการในระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ***แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. /ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละอองกับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และสวมหน้ากากอนามัย / การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย