สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายคำแหง แก้วจุฑามณี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562   ณ ห้องประชุม 2  สพป. ปราจีนบุรี  เขต 2   โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference   จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้  ในการรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” และการประชุมอื่นๆ  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้ดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้วยการใช้แก้วน้ำ และขนมที่ห่อด้วยใบตอง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม