ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่มจังหวัดที่ 3 ณ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศารามคณะครูและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2