รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยนางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง กลุ่มจังหวัดที่ 3 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางจุฬาลักษณ์ โสภาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา คณะครูและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2