นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ของ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอธวัชบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ของ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอธวัชบุรี พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรบุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอธวัชบุรี และตรวจเยี่ยมห้องเรียน ณ โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด