รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนสรวย

– เมื่อจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขุนสรวย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครู โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี/นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สรวย

นายสมชาย สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลาลี /ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี นางณาตยา มานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสรวย ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ วาวี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสรวยให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนสรวย ซึ่งทางโรงเรียนบ้านขุนสรวย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และจะนำคำแนะนำดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป ณ โรงเรียนบ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ทีมปชส.โรงเรียนบ้านขุนสรวย/ภาพ-ข่าว)