สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการศึกษา แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ที่เชื่อมโยงกับประเด็นท้าทาย ตามข้อตกลงพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2