การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 เพื่อพิจารณาผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 และ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นรองประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก จาก 8 จังหวัด สพป. 19 เขต และ สพม. 7 เขต ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6880196992050481/?d=n