ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด