ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสร้างพลเมืองดีสู่สังคม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคม  โดยระบบวีดิทัศน์ทางไกล  (Video   Conferences  System)   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  1  โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  ผู้กล่าวรายงานโดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  2  กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษโดย  องคมนตรี  (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)  จากนั้น เป็นการเสวนา  เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคม  โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา