การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ก)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.ลำปาง เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสพป.ลำปาง เขต 2, เขต 3 และ สพม.ลำปาง-ลำพูน จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ก และ ภาค ข) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานการจัดสอบแข่งขัน ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ การสอบครั้งนี้ มีสนามสอบ 2 สนาม ประกอบด้วย สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และสนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก การสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 1,685 คน จำนวน 35 วิชาเอก การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด