นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามการดำเนินการทดสอบภาค ข ในการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการสอบรรจุครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามการดำเนินการทดสอบภาค ข ในการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2564 โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และการดำเนินการสอบอย่างถูกต้อง โปร่งใสทุก ขั้นตอน ณ สนามสอบโรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์