การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ภาคข)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.ลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประธานการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564  (ภาค ข) ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และสนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านปงสนุก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย