ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Conference

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวย เข้าร่วมรับฟัง การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Conference ในการรายงานสถานการณ์โควิด-19, การขออนุญาตให้เปิดเรียน On site โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส