ผอ.สพป.ชัยนาท เยี่ยมติดตามเป็นกำลังใจโรงเรียนห่างไกล

วันที่ 2 ส.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าเยี่ยมติดตามเป็นกำลังใจโรงเรียนบ้านชัฏฝาง และโรงเรียนวัดท่าโบสถ์ พร้อมดูการจัดการเรียนการสอน และทดสอบการอ่านเขียน รวมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียน รับฟังให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและคณะครู ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์