สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจรับข้อสอบ O-NET

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 11.00 น. นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ ดำเนินการตรวจรับเอกสาร  ข้อสอบ  O-NET   ซึ่งเป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน   ด้วยความเรียบร้อย  และเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย  ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  จะดำเนินการจัดสอบ  O-NET   ในวันที่ 12-13  กุมภาพันธ์  2565