สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบแบบทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test : การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบแบบทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test : การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ ๓ สอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕