สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร จาก สพฐ. นำนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการและภารกิจงาน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุม จันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3