สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยนายกฤษนันท์ ทองจีน ศึกษานิเทศก์และนางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับนางลำใย สนั่นรัมย์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ในการนี้ สพฐ.ดำเนินการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, 2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละเขตพื้นที่ให้ทราบ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2