สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังคำชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน