สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ผ่านระบบ ZOOM

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม MOU ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวรัชนีกร วรรณกางซ้าย เลขานุการ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน