นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รายงานผลและนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) ระยะที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รายงานผลและนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ ต่อคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)