สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลนโยบายเร่งด่วนผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ

11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องชาลวัน ดร.มานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลนโยบายแร่งด่วน ต่อนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1