สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี / ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นายดำรง ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอมพาย บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี / ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนบ้านอมพาย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน