สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.มหาสารคาม พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ติดตาม “โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ” โดย ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม