สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดค่ายนักเรียนแกนนำวัยใสต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 2 ส.ค. 2561 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ค่ายนักเรียนแกนนำวัยใสต้านภัยยาเสพติด” เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ณ วัดปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี