ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหารเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

           วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารของ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2  ดังนี้  (1) รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  (2) ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ  ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน