โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป.พิษณุโลก เขต 2 คว้าแชมป์คีตะมวยไทย มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 1

สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)จัดกิจกรรม มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 1 “316 ปียุทธศิลป์แผ่นดินสยาม”เพื่อประกาศความภาคภูมิใจในมรดกมวยไทย ที่คนไทยทุกคนควรอนุรักษ์ไว้พร้อมกับการช่วยกันส่งเสริมสู่สายตาในระดับนานาชาติ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมวยไทย ตรงกับวันที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ทั้งนี้ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักมวย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์เพื่อประกาศให้คนทั่วโลกรับรู้ว่ามวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาการควบคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในสนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กล่าวว่าโรงเรียนบ้านวังโพรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประกอบด้วย ด.ญ.ชนากานต์ โลหะจรูญ ด.ญ.กัณญาลักษณ์ พลญาพิพัฒน์ ด.ญ.ญาณิศา กลิ่นอ่อน ด.ช.ธนโชติ หงษ์นัน ด.ช.ณัฐกิตติ์ สุขเจริญ ด.ช.อินทร์ธิราช เนียมพยัคฆ์ โดยมี นายศิริพจน์ สุขเจริญ น.ส.ปวริศา จันทร์ขำ น.ส.บังอร สุขเจริญ และน.ส.นิตยา ภู่ขาว  เป็นครูผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านวังโพรงได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล
นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คีตะมวยไทย เป็นกิจกรรมกรรมการออกกำลังกาย ประกอบท่าแม่ไม้มวยไทยและดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง และอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งถือเป็นเอกลัษณ์ของประเทศไทย