ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ศริราณี พรหมบังเกิด