สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้คำปรึกษา/แนะนำ ผอ.สถานศึกษา นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปราสาท  โรงเรียนบ้านเขากระแต  โรงเรียนบ้านโคกกระจง   โรงเรียนบ้านหนองมันปลา  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ  โรงเรียนบ้านแก่ง  โรงเรียนบ้านเขาปูน   โรงเรียนวัดปากน้ำ และโรงเรียนวัดวัฒนารังษี  ได้นำเสนอผลงานในการเข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยมีนายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธาน  นายวิทยา  วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 เป็นกรรมการ และนายสมหมาย สังขะวินิจ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2