สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมบูรณาการออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ณ โรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบนักเรียนและนักศึกษาอยู่ในสถานที่และห้วงเวลาดังกล่าว