ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ  On site  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ณ  โรงเรียนบ้านเขาดิน  โรงเรียนวัดหาดสูง  โรงเรียนวัดวังหวาย  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม  และโรงเรียนวัดปากแพรก  ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรี  อย่างเคร่งครัด