“ค่ายพัฒนาผู้นำคุณธรรมสู่สังคม” สพป.สระบุรี เขต 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.สมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้นำคุณธรรมสู่สังคม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการโครงการฯให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนละ 1 คน รวม 125 คน นักเรียนแกนนำฯ จากกลุ่มโรงเรียน รวม 120 คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ ซึ่งเป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะวิทยากรจากทุกกลุ่มโรงเรียน รวม 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสระบุรี