การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17  ทั้ง 4 คน ได้แก่

1. นายนาวิน ยวนจิตปิยะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

2. นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

3. สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์

4. นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก 

โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6946035008800012/?d=n