สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันวางแผนบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก