ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหนังสือบริจาคนานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหนังสือมูลค่า 5,000 บาท  ให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 10 โรงเรียน ตามโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564  ภายใต้สโลแกน “30 ปี  นานมีบุ๊คส์  ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้”  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2